Entree logo

Entree project

Ben je bezig met natuur, gezelschapspellen, skaten, tekenen, poëzie, gamen, muziek, yoga, mode, pingpong, houtbewerking, klimmen, theater, of iets helemaal anders…?

 

ENTREE geeft jonge Oostendse initiatiefnemers de kans om hun eigenzinnige of experimentele vrijetijdsactiviteiten voor jongeren te realiseren.

 

WAT IS HET?

ENTREE ondersteunt jaarlijks verschillende projecten voor en door jongeren. Elk project dat aan de voorwaarden voldoet kan maximum 5000 euro krijgen.

Inspiratie opdoen? Bekijk hier alle entreeprojecten die reeds de revue passeerden.
Op de hoogte blijven van aankomende ENTREEprojecten? Check onze facebook of instagram pagina (#entreeoostende).

HOE WERKT HET?

Volg onderstaande stappen om jouw project in te dienen en te realiseren.

STAP 1: Check de voorwaarden

Hier kan je overlopen of de aanvraag van jouw project in aanmerking komt. Misschien nog een beetje bijsleutelen of iets extra toevoegen?

STAP 2: De indiening

Je vult het formulier in. (LET OP: voorbereiding op papier is aangeraden

STAP 3: Advies

Je wordt uitgenodigd om je aanvraag te komen voorstellen aan de adviesgroep.
De adviesgroep bestaat uit minstens drie en maximum vijf leden en telt één jeugdconsulent van de dienst Jeugd, een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens 1 persoon met kennis en ervaring over diverse jeugdthema’s.
De adviesgroep verleent advies over elk projectvoorstel dat voldoet aan het ENTREE-projectsubsidiereglement en maakt een gemotiveerd advies over aan het College van Burgemeester en Schepenen.

STAP 4: De officiële goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt binnen de 4 weken na het indienen van het projectvoorstel op basis van het advies van de adviesgroep een beslissing over al dan niet toekennen van de subsidie:

Jouw project wordt goedgekeurd:

 • Je wordt per mail op de hoogte gebracht
 • Je krijgt een voorschot bedrag van 75% van je toegekend subsidiebedrag uitbetaald
 • Je kan tijdens de duur van jouw project gebruik maken van het materiaal van de Stedelijke Uitleendiensten (excl. de volkspelen en de tenten).
 • Je kan tijdens de duur van jouw project gebruik maken van de beschikbare infrastructuur van de dienst Jeugd.
 • Je kan tijdens de duur van jouw project beroep doen een medewerker van de dienst Jeugd voor inhoudelijke ondersteuning.

Jouw project wordt niet goedgekeurd:

 • Je wordt per brief op de hoogtegebracht
 • Een medewerker van de dienst Jeugd neemt eventueel contact met je op om de motivatie te verduidelijken
 • Je kan je project aanpassen en opnieuw indienen. De procedure wordt herstart.
  Let op: de nieuwe aanvraag moet ook acht weken voor het begin van het project ingediend worden.

STAP 5: Uitvoering van het project

Nu is het aan jou!

We verwachten van jou dat:

 • Je het project binnen de 6 maanden na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen realiseert. Indien dit niet lukt, zal het voorschot teruggevorderd worden.
 • Je op elke publicatie het logo van ENTREE, alsook de vermelding ‘Met de steun van stad Oostende’ aanbrengt. Download hier het logo.
 • Je op de toonmomenten gebruik maakt van de banner en/of vlag van Entree. Deze kunnen verkregen worden bij de dienst Jeugd Oostende. Mail hier voor het uitlenen van de vlaggen en/of banners.
 • Je alle leden van de adviesgroep uitnodigt voor het toonmoment.

STAP 6: De evaluatie

Het toonmoment is achter de rug.

Dien ten laatste twee maanden na afloop van je project een evaluatie- en financieel verslag in. De verslagen moeten samen met de betalingsbewijzen (kasticketten, onkostennota’s,…) van de uitgaven per mail (jeugd@oostende.be) of per post (ENTREE project, dienst Jeugd, Zinnialaan 1 bus 1, 8400 Oostende) opgestuurd worden.

Download het formulier voor het evaluatieverslag. (pdfdocx)

Download het formulier voor het financieel verslag. (pdf / xls)

Vergeet niet om foto- en/of filmmateriaal toe te voegen, dat we een plaatsje geven in onze projecten, alsook op facebook.

STAP 7: Saldo

Als alle verslagen en bewijsstukken zijn ingediend en goedgekeurd, ontvang je de overige 25% van het subsidiebedrag. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

Tot nog eens!?